Fundusze Europejskie

Projekt

Projekt „Nowy wymiar bezpieczeństwa i ekologii w opakowaniach tekturowych efektem wdrożenia prac B+R w firmie Kowalski Opakowania" jest współfinasowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Przedmiotem projektu jest wdrażanie wyników przeprowadzonych przez nas oraz zleconych przez nas prac B+R, co pozwoli na wprowadzenie innowacyjnych produktów-opakowań kartonowych Safe Box.

Planowane efekty: Efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnych opakowań kartonowych Safe Box, które cechować będą trzy wymiary bezpieczeństwa użytkowania: ekologiczne, zdrowotne oraz maksymalna ochrona i bezpieczeństwo umieszczonych w opakowaniach przedmiotów.

Wartość projektu: 16 912 500.00 PLN
Dofinansowanie: 6 187 500.00 PLN
rzetelnafirma